Tudor Shop in Galaxy Macau
Tudor

TUDOR

ปรัชญาการผลิตนาฬิกาของ TUDOR เกิดจากความุ่งมั่นที่จะก้าวข้ามมาตรฐานด้วยแรงบันดาลใจจากมรดกตกทอด ขณะผสมผสานเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย นวัตกรรมพิเศษ และความคิดสร้างสรรค์ของการบุกเบิก

การออกแบบนาฬิกา TUDOR ดัดแปลงโดยอิงจากประวัติศาสตร์อันยาวนานเพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่มีเอกลักษณ์อย่างแท้จริง เป็นการผสมผสานที่โดดเด่นระหว่างต้นกำเนิดและความเป็นสมัยใหม่อย่างที่ไม่มีใครเทียบได้ ในขณะที่คงความเป็นเลิศอย่างไม่แปรเปลี่ยน

นาฬิกา TUDOR กล้าที่จะโดดเด่น

ร้านค้า TUDOR ใน Galaxy Macau อยู่ภายใต้การดำเนินกิจการของ Bern Watches Co., Ltd. มีความทันสมัยและหรูหรา ให้คุณได้สัมผัสกับบริการที่เป็นเลิศและคุณภาพที่ไม่แปรเปลี่ยนของนาฬิกา TUDOR

G063 ชั้น G ที่ Galaxy Promenade
วันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสบดี: 10:00 – 22:00 น. วันศุกร์ วันเสาร์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ (และคืนก่อนวันหยุดนักขัตฤกษ์) 10.00 – 24.00 น *เวลาทำการของร้านค้าแต่ละแห่งอาจแตกต่างกันเล็กน้อย