Hublot_1
Hublot_2
Hublot_3
Hublot_4
wei_biao_ti_-1_141.png

Hublot

นัดหมายกับร้าน Hublot ใน Galaxy Macau เพื่อเข้าชมนาฬิกาหรูจสกสวิสที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยแนวคิดใหม่ “ศิลปะแห่งการหล่อหลอม” ของ Hublot เป็นการผสมผสานระหว่างการผลิตนาฬิกาแบบดั้งเดิมและวิสัยทัศน์สู่อนาคต

G059 และ G061 ชั้น G ที่ Galaxy Promenade
วันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสบดี: 10:00 – 22:00 น. วันศุกร์ วันเสาร์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ (และคืนก่อนวันหยุดนักขัตฤกษ์) 10.00 – 24.00 น *เวลาทำการของร้านค้าแต่ละแห่งอาจแตกต่างกันเล็กน้อย

GEG Privilege Club

Exclusive privileges for GEG Privilege Club members