Bottega Veneta
Bottega Veneta

Bottega Veneta

Bottega Veneta ได้สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับความหรูหรานับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งที่เมืองวิเซนซาในปี 1966 โดยได้รับแรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมอิตาลีผสมผสานกับมุมมองระดับโลกด้วยทัศนคติที่ได้รับแห่งความประณีตที่โดดเด่น Bottega Veneta ใช้วัสดุอันทรงคุณค่าในการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเจ้าของ แบรนด์ได้นำปรัชญาหลักทางด้านสไตล์ นวัตกรรม และความหรูหรามาประยุกต์ใช้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับผู้หญิง ผู้ชาย และบ้าน 

G095 ชั้น G ที่ Galaxy Promenade
วันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสบดี: 10:00 – 22:00 น. วันศุกร์ วันเสาร์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ (และคืนก่อนวันหยุดนักขัตฤกษ์) 10.00 – 24.00 น *เวลาทำการของร้านค้าแต่ละแห่งอาจแตกต่างกันเล็กน้อย

GEG Privilege Club

Exclusive privileges for GEG Privilege Club members