Starbucks Coffee
รสชาติกาแฟที่คุ้นเคยที่สุด
ปลายทางการรับประทานอาหารในเอเชีย
Starbucks Coffee Logo

Starbucks Coffee

Starbucks ร้านกาแฟชื่อเสียงระดับโลกได้รับความนิยมมากจนกลายเป็นที่ที่ผู้คนใช้เวลามากที่สุด “เป็นอันดับสาม” รองจากบ้านและที่ทำงาน


ข้อมูลร้านอาหาร
เวลาเปิดให้บริการ::

วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์: 8:00 – 24:00 น.
*เวลาทำการของร้านค้าแต่ละแห่งอาจแตกต่างกันเล็กน้อย

สถานที่:

Galaxy Macau ชั้น G ห้อง G027B

โทร: