ข้อกำหนดการใช้งาน

อัปเดตล่าสุด: 17 เมษายน 2020

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ใช้บังคับการใช้งานเว็บไซต์นี้ (“เว็บไซต์”)

Galaxy Entertainment Group Limited (และบริษัทสาขา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง New Galaxy Entertainment 2006 Company Limited และสินทรัพย์ทั้งหมดของเรา รวมถึง Galaxy Macau™, StarWorld Macau Hotel และ Broadway Macau ต่อจากนี้จะเรียกว่า "บริษัท" หรือ "เรา") ไม่ได้เป็นตัวแทนและไม่ได้รับประกัน (โดยแจ้งหรือโดยนัย) ใดๆ เกี่ยวกับเนื้อหา ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ความถูกต้องตามกฎหมาย ความน่าเชื่อถือ หรือความพร้อมใช้งานของข้อมูลหรือสื่อประเภทใดก็ตามที่อยู่ในหรือจัดให้ผ่านทางเว็บไซต์นี้ (“เนื้อหา”) จึงขอปฏิเสธความรับผิดชอบและความรับผิดทั้งหมดในทุกกรณี ความมั่นใจของคุณที่มีต่อเนื้อหาหรือการใช้บริการใดๆ ที่จัดหาให้ในที่นี้เป็นดุลยพินิจและความเสี่ยงของคุณเพียงผู้เดียว

ข้อมูลทั้งหมดที่ให้ไว้ในที่นี้เพื่อเป็นการอ้างอิงเท่านั้น สามารถขอดูข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของบริการ กิจกรรม และโปรโมชันของบริษัทได้จากฝ่ายบริการลูกค้าของบริษัท

เราอาจปรับปรุงข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ การปรับปรุงข้อกำหนดการใช้งานใดก็ตามเหล่านี้จะมีผลทันทีในวันที่โพสต์แจ้ง การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ หมายความว่าคุณยอมรับข้อผูกพันในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ฉบับล่าสุด ณ เวลานั้น หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ โปรดอย่าใช้เว็บไซต์นี้

การลงทะเบียนและความปลอดภัยของบัญชี

ในการเข้าใช้งานฟังก์ชันทั้งหมดของเว็บไซต์ คุณอาจต้องลงทะเบียนบัญชีกับเว็บไซต์ ในกรณีที่คุณลงทะเบียนบัญชีกับเว็บไซต์ หมายความว่าคุณยอมรับสิ่งต่อไปนี้

 1. ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์เกี่ยวกับตัวคุณเอง ซึ่งอาจมีการขอข้อมูลผ่านแบบฟอร์มการลงทะเบียนบนเว็บไซต์ (ข้อมูลการลงทะเบียน)
 2. รักษาความปลอดภัยให้กับรหัสผ่านของคุณอยู่เสมอ
 3. คงข้อมูลการลงทะเบียนหรืออัปเดตข้อมูลทันที รวมถึงข้อมูลอื่นใดที่คุณให้กับบริษัท และคงไว้ให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์ และ
 4. ยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดของการเข้าถึงข้อมูลการลงทะเบียนและข้อมูลอื่นใดที่คุณให้กับบริษัทโดยไม่ได้รับอนุญาต

การใช้ ID/รหัสผ่านผู้ใช้

 1. หากคุณลงทะเบียนและ/หรือสร้างบัญชีบนเว็บไซต์ คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อการรักษาความลับของข้อมูลการลงทะเบียนของคุณ คุณต้องไม่อนุญาตให้ผู้อื่นใช้ข้อมูลการลงทะเบียนของคุณ คุณต้องไม่ให้สิทธิ์ช่วง ถ่ายโอน จำหน่าย หรือมอบข้อมูลการลงทะเบียนของคุณ และ/หรือสิทธิ์และภาระผูกพันของคุณภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้แก่ผู้ใดหรือแก่บริษัทอื่นใดโดยไม่มีการอนุมัติที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อน การพยายามดำเนินการดังกล่าวข้างต้นจะถือว่าไม่เป็นผลและเป็นโมฆะ และอาจถือว่าเป็นการละเมิดสาระสำคัญของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้
 2. คุณเป็นผู้รับผิดชอบการใช้งานหรือกิจกรรมทั้งหมดในบัญชีของคุณแต่เพียงผู้เดียว แต่ไม่จำกัดเพียงการใช้งานบัญชีโดยบุคคลอื่นใดที่ใช้ข้อมูลการลงทะเบียนของคุณ โดยได้รับหรือไม่ได้รับอนุญาต หรือบุคคลที่มีสิทธิ์เข้าถึงคอมพิวเตอร์ใดที่มีบัญชีของคุณอยู่หรือเข้าถึงบัญชีของคุณได้
 3. หากคุณมีเหตุผลที่ทำให้เชื่อว่าบัญชีของคุณไม่ปลอดภัยอีกต่อไป (เช่น ในกรณีที่เกิดการสูญหาย โจรกรรม หรือการเปิดเผยหรือใช้ข้อมูลการลงทะเบียนของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต) คุณต้องเปลี่ยนข้อมูลการลงทะเบียนที่ได้รับผลกระทบของคุณโดยทันที โดยใช้กลไกการอัปเดตที่เหมาะสมบนเว็บไซต์ หรือส่งอีเมลมาที่ info@galaxyentertainment.com

ขีดจำกัดการใช้งาน/เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น

เมื่อเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์ หมายความว่าคุณยอมรับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้

 • คุณเป็นผู้รับผิดชอบต่อกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของคุณ
 • คุณต้องไม่ใช้งานในทางที่ผิด คุกคาม ข่มขู่ หรือสร้างความหวาดกลัวให้ผู้ใช้เว็บไซต์รายอื่น
 • คุณต้องไม่ใช้บริการที่มีผ่านเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต
 • คุณต้องไม่ดัดแปลง ปรับเปลี่ยน หรือแฮ็กเว็บไซต์ หรือดัดแปลงเว็บไซต์อื่นเพื่อสื่อเป็นนัยโดยเท็จว่ามีความเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์เรา
 • คุณต้องไม่สร้างหรือส่งอีเมลหรือข้อความไม่พึงประสงค์ให้แก่ผู้ใช้เว็บไซต์รายใดก็ตาม (สแปม)
 • คุณต้องไม่ส่งต่อบั๊กหรือไวรัสหรือโค้ดอันตรายใดๆ

คุณไม่ได้รับอนุญาตให้โพสต์หรือส่งต่อสื่อประเภทใดก็ตามที่เป็นเท็จ ชวนให้เข้าใจผิด ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นอันตราย ข่มขู่ เป็นไปในทางที่ผิด คุกคาม หมิ่นประมาท หยาบคาย ลามกอนาจาร เปิดเผยในทางเพศ หมิ่นแคลน สร้างความเกลียดชัง เหยียดเชื้อชาติ เหยียดชาติพันธุ์ หรือน่ารังเกียจผ่านเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสื่อที่ส่งเสริมให้ดำเนินการที่ถือได้ว่าเป็นการกระทำผิดทางอาญา ก่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่งหรืออาญา หรือละเมิดกฎหมายในท้องถิ่นหรือระหว่างประเทศที่บังคับใช้

เราอาจแต่ไม่มีภาระหน้าที่ในการลบเนื้อหาใดก็ตามโดยไม่ต้องแจ้ง ซึ่งตัดสินด้วยดุลยพินิจของเราเพียงผู้เดียวว่าเนื้อหานั้นเป็นเท็จ ชวนให้เข้าใจผิด ไม่ชอบด้วยกฎหมาย สร้างความขุ่นเคือง ข่มขู่ เป็นกบฎ หมิ่นประมาท ลามกอนาจาร หรือน่ารังเกียจ หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นหรือข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ แม้ว่าเราห้ามการกระทำและเนื้อหาดังกล่าวบนเว็บไซต์ แต่คุณเข้าใจและยอมรับว่าบริษัทไม่สามารถรับผิดชอบต่อเนื้อหาที่โพสต์บนเว็บไซต์ และคุณอาจพบเจอเนื้อหาดังกล่าว และคุณใช้เว็บไซต์โดยรับความเสี่ยงแต่เพียงผู้เดียว

คุณต้องไม่ขัดขวาง ทำลาย โจมตี ดัดแปลง หรือแทรกแซงเว็บไซต์หรือซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และ/หรือเซิร์ฟเวอร์ที่เกี่ยวข้องในทางใดก็ตาม และคุณตกลงที่จะไม่หน่วงเหนี่ยวหรือรบกวนการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้รายอื่น คุณยอมรับว่าคุณจะไม่โพสต์หรือส่งต่อซอฟต์แวร์ ไฟล์ หรือลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น และคุณจะไม่โพสต์หรือส่งต่อการส่งใดๆ ที่มีไวรัส ไฟล์เสีย หรือซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมอื่นใดที่คล้ายกันที่อาจส่งผลเสียต่อการทำงานของเว็บไซต์หรือคุณสมบัติของเว็บไซต์ คุณยังยอมรับอีกว่าจะไม่ปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขข้อมูลหรือสื่อใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ คุณยังยอมรับอีกว่าจะไม่โพสต์ข้อความ ข้อเท็จจริง ข้อมูล ข้อความ เพลง เสียง รูปภาพ กราฟิก หรือสื่ออื่นๆ ในทางที่จะทำลายรูปภาพหรือสิทธิ์ของบริษัท ผู้ใช้รายอื่นหรือบริษัทอื่น

การละเมิดข้อกำหนดของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ (ในดุลยพินิจเด็ดขาดของบริษัท) อาจส่งผลให้สิ้นสุดการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์ของคุณทันทีโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า เราขอสงวนสิทธิ์เด็ดขาดในการห้ามไม่ให้คุณเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ได้ทุกเมื่อ

คุณยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขใดก็ตามที่ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องระบุในด้านข้อมูล ข้อเท็จจริง ข้อความอักษร ข้อความสื่อสาร งาน ซอฟต์แวร์ เสียงดนตรี ภาพ รูป กราฟิก เครื่องหมายการค้า ชื่อการค้า โลโก้ วิดีโอ ไฟล์แนบ ไฮเปอร์ลิงก์ หรือเนื้อหาหรือสื่ออื่นๆ ที่คุณโพสต์ อัปโหลด ส่ง แบ่งปัน หรือให้มาบนเว็บไซต์ (“เนื้อหาของผู้ใช้”) และคุณยอมรับสิทธิ์ของบริษัทในการแก้ไขและลบเนื้อหาของผู้ใช้ใดก็ตามตามดุลยพินิจของบริษัทเพียงผู้เดียว นอกจากนี้คุณยังแสดงให้เห็นและรับประกันว่าเนื้อหาของผู้ใช้ไม่ละเมิดกฎหมาย กฎข้อบังคับ หรือสัญญาที่บังคับใช้ใดๆ และจะไม่ละเมิดสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ห้ามมิให้มีการใช้งานเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือใช้ข้อมูลที่โพสต์บนเว็บไซต์ในทางที่ผิดเด็ดขาด คุณยอมรับว่าบริษัทอาจลบเนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์ออกจากเว็บไซต์ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบตามดุลยพินิจของบริษัทเพียงผู้เดียว

เมื่อโพสต์ อัปโหลด ส่ง แบ่งปัน หรือให้เนื้อหาของผู้ใช้แก่บริษัท หมายความว่าคุณให้สิทธิ์และสิทธิ์อนุญาตทั่วโลก ถาวร ขออนุญาตแล้วนำไปใช้ เพิกถอนไม่ได้ และไม่จำกัดจำนวนผู้รับอนุญาตแก่บริษัททันทีในการใช้ คัดลอก ปรับใช้ ส่งต่อ สื่อสาร แสดงต่อสาธารณะ และดำเนินการ เผยแพร่ และสร้างสรรค์งานที่รวบรวมมาและพัฒนามาจากเนื้อหาของผู้ใช้ดังกล่าว สิทธิ์อนุญาตดังกล่าวจะมีผลต่อทุกรูปแบบ สื่อ หรือเทคโนโลยีที่ทราบกันในตอนนี้หรือที่พัฒนาขึ้นในภายหลัง นอกจากนี้ คุณยังสละธรรมสิทธิ์ทั้งหมดในที่นี้จากเนื้อหาของผู้ใช้ดังกล่าวตามที่สามารถทำได้ บริษัทจะใช้เนื้อหาของผู้ใช้ดังกล่าวโดยไม่มีภาระผูกพันในการรักษาความลับแก่คุณ เว้นแต่กฎหมายที่บังคับใช้จะจำกัดไว้

ความเป็นส่วนตัว

เมื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์ คุณรับทราบและยอมรับว่าบริษัทของเราอาจใช้เนื้อหาของผู้ใช้และข้อมูลการลงทะเบียน รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่อยู่ในนั้นที่คุณส่งมาเพื่อวัตถุประสงค์ในงานวิจัยการตลาด ซึ่งรวมถึงการสามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์และบริการที่บริษัทของเราจัดให้ เพื่อให้บริษัทของเราสามารถเข้าใจความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการนั้นๆ และบริษัทของเราอาจปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าว เราจะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เก็บรวบรวมจากคุณบนเว็บไซต์ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท ซึ่งสามารถดูได้ที่ลิงก์: https://www.galaxymacau.com/privacy-policy/ เราจะระมัดระวังไว้ก่อนอย่างสมเหตุสมผลเพื่อรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้มาผ่านเว็บไซต์นี้จะได้รับการรักษาไว้เป็นความลับ แต่เราปฏิเสธความรับผิดชอบและความรับผิดทั้งหมดต่อการเข้าถึงหรือเปิดเผยหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต

ขีดจำกัดสินไหมทดแทนและการชดเชยค่าเสียหาย

ไม่ว่าสถานการณ์ใด เรา บริษัทสาขา บริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน พาร์ทเนอร์ และผู้ออกใบอนุญาตของเรา ไม่มีภาระรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรง โดยอ้อม ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ ความเสียหายกรณีพิเศษ ความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องตามมา หรือค่าความเสียหายเพื่อเป็นเยี่ยงอย่าง ไม่ว่าความเสียหายดังกล่าวนั้นเป็นผลเกิดจากความประมาทเลินเล่อ การละเมิดสัญญา และการละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามอันมาจากการใช้หรือการไว้ใจเนื้อหาหรือบริการใดๆ ที่ให้ไว้ในที่นี้หรือไม่ก็ตาม

คุณยอมรับที่จะชดใช้ค่าเสียหายแก่บริษัทของเรา รวมถึงปกป้องบริษัทของเราจากข้อเรียกร้องและความรับผิดทั้งหมดซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์ คุณรับทราบว่าคุณกำลังใช้เว็บไซต์โดยรับความเสี่ยงด้วยตัวคุณเอง

กฎหมายที่ใช้ควบคุม

เว็บไซต์และการดำเนินงานของเว็บไซต์จะได้รับการควบคุมโดยกฎหมายของเขตบริหารพิเศษมาเก๊า (มาเก๊า) และต้องยื่นฟ้องเรื่องอันเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ต่อเขตอำนาจศาลเฉพาะของมาเก๊า

ภาษา

ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อกำหนดการใช้งานนี้ในฉบับภาษาอังกฤษและภาษาจีน ฉบับภาษาอังกฤษจะมีผลบังคับใช้