1440-712_1718.png
1440-712_2_100.png
1440-712_3_89.png
1440-712_4_44.png
1440-712_6_16.png
oey-ia-1_40.png

Samsonite Black Label

Samsonite Black Label 是Samsonite的尊贵产品系列,特别针对高要求的旅行家而设。此豪华品牌象徵着丰盛,以高雅独特的风格和精巧卓越的工艺彰显旅客的个人特色。

「时尚汇」购物中心,1楼1018
星期一至日: 上午11时至晚上8时

银娱优越会

银娱优越会会员,尽享尊贵礼遇