GM Inner Page Banners 1440x7121_1.jpg
GM Inner Page Banners 1440x7122_1.jpg
GM Inner Page Banners 1440x7123_1.jpg
GM Inner Page Banners 1440x7124_1.jpg
GM Inner Page Banners 1440x7125_1.jpg
wei_biao_ti_-1_155.png

KWANPEN

KWANPEN在1938年由手工名匠关平先生在新加坡创立,擅长于鳄鱼皮革处理与产品创作,逐渐发展为知名奢华皮具包款与配饰品牌。
「时尚汇」购物中心,地下G055
上午10时至午夜12时
kwanpen_6.jpg

银娱优越会

银娱优越会会员,尽享尊贵礼遇