msar-20-HeroBanner-1920x933.png
「银娱与您 共贺澳门特区成立20周年」得奖名单

「银娱与您 共贺澳门特区成立20周年」得奖名单

恭喜以下20位幸运儿赢得「时尚汇」购物中心现金券价值澳门币10,000元!
工作人员将于五个工作天内,透过微信推送通知得奖者领奖安排。期间请留意「澳门银河无限体验」微信推送通知。

得奖者名单 - 姓名    澳门身份证(首4个位)

 • 陆泽康    1306
 • Pun Weng Cheong    5167
 • Michael Wong    5143
 • 陆晓华    1226
 • 刘运玲    5048
 • Marcus Leong    5147
 • 罗善薇    1226
 • 曹雯婷    1595
 • Francisco Botelho    5109
 • 欧阳雪盈    1306
 • LIU CHUN FAI    1933
 • Wong Man Chun    1597
 • 陈世强    5184
 • 梁梓峰    1236
 • 许浚锵    1497
 • Leong Choi Chi    5092
 • WAN FENGZHU    1363
 • 葉穎霞    1611
 • 梁送来    1225
 • Ng Hoi Tong    1217

gōngxǐ yǐxià 20 wèi xìngyùn ér yíngdé `shíshàng huì'gòuwù zhòng xīn xiànjīn quàn jiàzhí àoménbì 10,000 yuán!
Gōngzuò rényuán jiāng yú wǔ gè gōngzuò tiānnèi, tòuguò wēixìn tuīsòng tōngzhī dé jiǎng zhě lǐng jiǎng ānpái. Qíjiān qǐng liúyì `àomén yínhé wúxiàn tǐyàn'wēixìn tuīsòng tōngzhī.

dé jiǎng zhě míngdān - xìngmíng     àomén shēnfèn zhèng (shǒu 4 gè wèi)

 • lùzékāng    1306
 • Pun Weng Cheong    5167
 • Michael Wong    5143
 • lùxiǎohuá    1226
 • liúyùnlíng    5048
 • Marcus Leong    5147
 • luōshànwēi    1226
 • cáowéntíng    1595
 • Francisco Botelho    5109
 • ōuyáng xuě yíng    1306
 • LIU CHUN FAI    1933
 • Wong Man Chun    1597
 • chénshìqiáng    5184
 • liángzǐfēng    1236
 • xǔjùnqiāng    1497
 • Leong Choi Chi    5092
 • WAN FENGZHU    1363
 • yèyǐngxiá    1611
 • liáng sòng lái    1225
 • Ng Hoi Tong    1217